Arvot

Perhekodin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot.

Lähimmäisenrakkaus

Elämä on lahja eikä sattuma. Jokaisella lapsella on oikeus kokea olevansa rakastettu ja hyväksytty. Perhekodin vanhempina tulee tehdä työtä ja hakea apua, jotta voi ymmärtää lasta ja jotta kiintymyssuhde kasvatusvanhemman ja lapsen välille voidaan luoda. (Rakasta lähimmäistä…)

Perhekodin vanhempien välinen suhde on kodin perusta. Siitä tulee pitää huolta ja rakkautta tulee vaalia. Vanhemmat ovat malli ja esimerkki kaikessa lapsille. Vanhempien tulee huolehtia tarpeellisesta levosta, ja työstä tulee irrottautua säännöllisesti (…niin kuin itseäsi).

Kiintymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhemman välille on tärkeää. Silloin lapsi voi ottaa vastaan kasvatusta ja ohjausta. Kun hän oppii luottamaan vanhempaan, hänessä alkaa muutosprosessi. Hän pystyy ottamaan vastaan kiintymystä ja rakkautta ja osoittamaan sitä toisille ihmisille. Myöhemmin hän kykenee solmimaan parisuhteen ja olemaan vanhempana omille lapsilleen.

Rakkaus näkyy harvinaisen kokonaisvaltaisena ja pitkänä sitoutumisena. Kun lapsen ottaa hoitoon, hän on kodissa vuosia, ja suhde voi säilyä läpi koko elämän ajan.

Kristillisyys

Perhekoti Hokkasen toiminta perustuu kristillisille arvoille. Perhekodissamme uskotaan Jumalan parantavaan työhön lapsen elämässä.

Rehellisyys ja avoimuus

Omaa elämää täytyy tarkastella avoimesti. Mitään asioita ei voi kätkeä tai salata. Niitä täytyy tarkastella avoimesti työnohjauksessa tai tarvittaessa terapiassa. Työtä ei voi tehdä yksin. Täytyy olla avoin ottamaan vastaan ohjausta ja neuvontaa muilta ammattiauttajilta.

Omat kyvyt täytyy nähdä rehellisesti. Kenellekään ei voi valehdella. Pienikin epärehellisyys syö tuloksilta pohjaa. Tekojen ja puheiden välillä ei voi olla ristiriitaa. Perhekodin vanhempien tulee olla rehellisiä kaikille. Työ perustuu luottamukseen.

Nöyryys

Aikuinen on lapselle auktoriteetti, mutta sen aseman oikea käyttäminen vaatii nöyryyttä. Lapsia, vanhempia ja kaikkia työn osapuolia on kohdeltava arvostavasti, kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti.

Ilo

Tavoitteemme on, että lasten elämässä tapahtuu muutosta parempaan. Emme suostu vain säilyttämään lapsia, vaan työmme tulee tuottaa tulosta. Jokaisesta lapsesta pitäisi syntyä myönteinen visio. Täytyy luottaa sekä lapsen mahdollisuuksiin ja kykyihin että omiin auttamiskykyihin. Myönteinen visio tuo toivoa lapsen elämään ja tulevaisuuteen. Perhekodissamme lapset kokevat onnistumisen ja elämän iloa. Perhekotivanhemmat iloitsevat työstään. Kodissa kuuluu nauru, huumori ja iloinen puheen sorina.